حمل و نقل هوایی

حمل ونقل بین المللی هوایی حدود 34 درصد ارزش تجارت جهانی بوده است و گسترش این روند به عنوان یکی از شاخصهای رشد اقتصادی مردم میباشد . با توجه به اینکه بسیار از کالاها در صنایع نیازی ضروری محسوب می شود . برای حمل این دسته از کالا ها از خدمات بین المللی هوایی برای حمل سریع استفاده میشود . بر همین اساس ما آشنایی کافی برای حمل محمولات شما از اقصا نقاط جهان به ایران و بالعکس را داریم .

عبارت است جابجایی کالا بصورت سریع و با حداقل زمان ممکن از فرودگاه های شهرهای مختلف جهان به ویژه اروپا آسیا - امریکا به فرودگاه بین المللی داخل کشور و بلعکس شامل خدمات حمل بوسیله نارگانهای هوایی (CARGO LUX) ویژه محمولات نیمه سنگین و نگله های با حجم نسبتا.