حمل و نقل زمینی

حمل زمینی از اروپا – ترکیه – روسیه و کشورهای CIS

شامل حمل بوسیله کامیون دربست

کامیون جهت حمل محمولات خرده بار ( گروپاژ )

کامیون مخصوص جهت حمل خودرو

کامیون های مخصوص جهت محمولات با سایز و ابعاد ویژه

حمل کالاهای فاسد شدنی بوسیله کامیون های یخچالدار

محمولات ترافیکی