حمل و نقل هوایی
عبارت است جابجایی کالا بصورت سریع و با حداقل زمان ممکن از فرودگاه های شهرهای مختلف جهان به ویژه اروپا – آسیا - امریکا به فرودگاه بین المللی داخل کشور و بلعکس شامل خدمات حمل بوسیله نارگانهای هوایی (CARGO LUX) ویژه محمولات نیمه سنگین و نگله های با حجم نسبتا.